Grønn IT som basis for grønn vekst

Grønn IT som basis for grønn vekst

Avanzus logo 250x250

Grønn IT arbeider i skjæringspunktet mellom IT og miljø. Det handler om å redusere de negativene og maksimere de positive effektene som IT kan ha på miljø, for dermed å bidra til, og aller helst fremskynde, et grønt skifte i økonomien.

Vi hører om sjeldne mineraler som finnes i mobiltelefoner, som utvinnes i krigsherjede områder – der inntektene fra denne mineraljakten går til å forlenge de blodige konfliktene. Vi vet at IT-utstyr bruker mye elektrisitet – snart går ti prosent av elektrisiteten vi bruker til IT-utstyr som mobiltelefoner og nettbrett. Og vi vet at IT-utstyret ofte har svært kort levetid og ikke resirkuleres forsvarlig. Det er de negative sidene ved IT og det er viktig å ta tak i disse utfordringene.

I Norge har vi vært særlige flinke til å resirkulere. EU har vært god på utfasing av farlige stoffer (dog blir de uheldigvis tidvis erstattet av enda farligere men ennå-ikke-ulovlige stoffer). I USA er bedriftenes sosiale ansvar et hett tema – nye såvel som etablerte selskaper utvikler mer ansvarlig produksjonsstrategi som innebærer kontroll langt bakover i verdikjeden, til mineralutvinning og arbeidsforhold ved underleverandørenes fabrikker.

Men vi vet også at IT i bruk kan gi svært positive effekter på miljøet. IT kan bidra til redusert forbruk av energi og andre materialer, innenfor mange områder. Den globale energibransjen er nå midt inni en gigantisk omstillingsprosess fra fossil til fornybar, delvis fordi moderne IT-utstyr spiller på lag med ny, desentral energiproduksjon som solcellepaneler på hustak. Smarte app’er reduserer energiforbruket i hjemmene våre. Bilindustrien blir mer effektiv når bilselskapene består av mer programvare enn fysisk vare.

Slik Grønn IT er en viktig muliggjører for et skifte som må til i verdensøkonomien dersom vi skal ha mulighet til å nå togradersmålet – et grønt skifte.

I et grønt skifte vil grønn vekst overta som økomisk mål.  Tradisjonell økonomisk vekst har som regel medført økning i utslipp av klimagasser, og vi trenger nå sårt en frakobling av vekst og utslipp.

Grønn vekst innebærer nettopp økonomisk vekst som er frakoblet utslippene, og som helst fører til reduserte utslipp av klimagasser.

IT er en viktig frakoblingsmekanisme. IT gjør at vi kan effektivisere og revolusjonere prosesser. Smart styring av lys og varme i et bygg kan redusere energifobruket med 20% – det er en effektivisering. Mens videokonferanse som erstatter en flyreise er en revolusjon, en ny verdikjede som radikalt reduserer utslippene til den bakenforliggende aktiviteten. Dersom IT tar ansvar for de negative effektene forsterkes argumentene for å bruke IT til alt det positive.

Grønn IT bør bli en selvfølgelighet, en hygienefaktor – nettopp fordi IT er en av hovedingrediensene i en grønn vekst-strategi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *