Grønn it + fintech = grønt og fint!

Grønn it + fintech = grønt og fint!

Avanzus logo 250x250

Det er ikke bare norsk finans som har viktige klimaoppgaver foran seg. Norske forsikringsselskaper kan også bidra til å øke farten på det grønne skiftet.

Finansbransjen vil være helt sentral i arbeidet med å forebygge klimaendringer globalt, fordi de miljøvennlige teknologiene sol og vind har høye kapitalkostnader.

Valg av energikilde vil ha stor innvirkning på hvilken klode vi etterlater våre barn og barnebarn, mens utviklingsland er gjerne områder med god tilgang til sol og dårlig tilgang på kapital. Derfor er det så gledelig å se at sterke krefter innenfor norsk finans jobber med finansiering av fornybar i utviklingsland. Det er god og langsiktig klimapolitikk.

Men også forsikringsbransjen vil være helt sentral i det grønne skiftet. Forsikring som metafor er i seg selv verdifull: forsikring kobler langsiktig risiko med handling. Selv om det er lite sannsynlig at huset ditt brenner ned, er du villig til å betale en årlig sum for å sikre deg i tilfelle det skjer.

Brannforsikring er altså et godt eksempel på et tilfelle der mennesker overvinner sin naturlige kortsiktighet – den samme kortsiktigheten som hindrer klimahandling og som sikrer at politikere som sitter i fire år ikke tar tak i et problem som spenner over mye lenger horisont.

Det å se på klimatiltak som en forsikring, er dermed en nyttig metafor.

Men forsikring kan være mer enn en metafor for klimaarbeidet. Forsikringsbransjen kjenner allerede klimaendringer på lommeboken. De kan være med å sikre god klimatilpasning i de enkelte landene – både ved å sette riktig pris på risiko og jobbe for å synliggjøre det økonomiske handlingsrommet for forebygging (for eksempel i flomutsatte områder), men også ved å jobbe mer forebyggende.

Gjennom nye forretningsmodeller, som smarte hus, kan forsikringsselskaper støtte bærekraftige tiltak økonomisk (ved for eksempel lavere premier) og dytte eller «nudge» kundene inn i en god sirkel.

Første generasjon Tesla-kjøpere var ikke nødvendigvis de mest miljøbevisste, mange handlet av økonomiske årsaker – men de ble mer miljøbevisste av å eie en bil som gikk i spissen for en global bevegelse.

På samme måte kan energieffektive, smarte hus føre oss som forbrukere inn i et bedre handlingsmønster.

Dersom smarte hus premieres med lavere forsikringspremie, fordi tidlig data om for eksempel vannlekkasje forhindrer store skader og reduserer svindel, og attpåtil sannsynliggjør ytterligere klimavennlig adferd, er det en gevinst for lommeboken og for klimaet.

Det er selvfølgelig mange andre hensyn knyttet til personvern, forretningsmodeller mm som skal tas i det store bildet man kan skissere her. Men det vil være gunstig for det norske økosystemet av nettleverandører, forsikringsselskaper og smarthusaktører å gå i dialog før utenlandske aktører går inn i markedet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *