Gründerguruene hjelper storbedrifter skape plass til startupmentalitet

Gründerguruene hjelper storbedrifter skape plass til startupmentalitet

Avanzus logo 250x250

Jeg var nylig på Lean Startup Amsterdam. Overraskende nok fokuserte ikke keynotene på råd til startups, men til etablerte bedrifter; om hvorfor også de måtte agere smidig, kundeorientert og utprøvende, altså som startups – og hvordan de kunne få det til.

«Startup brain»
Eric Ries, mannen bak «The Lean Startup», har nå skrevet «The Startup Way» der han argumenterer for at storbedrifter, offentlig sektor og sosiale entreprenører kan og må ta i bruk lean-prinsippene og oversette dem til egen industri, for å klare seg i disse digitaliseringstider.

«The stakes are higher than we give ourselves credit for. This is the battle for the soul of the future of organizations», sier han. «Whether building new or transforming – management transformation is a prerequisite for digital transformation.”

Når en CEO våkner etter å ha lest Wired og vil starte disruptive prosjekter med blockchain og droner, bør vedkommende ifølge Ries ha en «little black book» med oversikt over mennesker i organisasjonen som kan løpe med ideen som om de var en startup – det vil si mennesker og eller team som kan sitte tett på kundens behov og lage en «minimum viable product» raskest mulig.

Ambidextrous organisation
Business canvas-far Alex Osterwalder presenterte et organisasjonskart for den moderne organisasjon (se bilde under), med én utøvende, tradisjonell arm, toppet av en CEO som rapporterer til styreleder – samt én eksperimenterende arm, ledet av Gründersjefen som rapporterer direkte til styreleder.

Strategyzer

Mellom de to avdelingene, som forkortes til «explore» og «exploit», plasserte han en «Chief Internal Ambassador, den som skal danne den kulturelle koblingen mellom de to armene. Den funksjonen er ifølge Osterwalder høyst nødvendig i maktkampen mellom linjeorganisasjonen og gründeravdelingen.

Ydmykhet, trygghet og innovasjon
Innovasjonssjefen i den nederlandske banken ING fortalte om deres interne gründerprogram ved navn PACE, og de 3000 ansatte de hittil har sendt på trening i lean, design thinking og agile. Et par år siden forlot innovasjonssjefen selv banken i en periode for å starte en startup – som gikk dundrende konkurs. Han mener erfaringen er en stor fordel.

ING sine innovasjonstips inkluderte ydmykhet. Verden er kompleks, og det kan være mye lærdom også i det som ikke går. Dermed må man bygge en organisasjonskultur der det er lov å feile. Ikke bare pivotere – men virkelig feile.

Også Brant Cooper i Moves the Needle, som hadde jobbet med store selskaper som ING og GE med å implementere slike interne gründeravdelinger, fremholdt at innovasjon er avhengig av at organisasjonen skaper trygghet. Innovasjon handler om mot. Men å kreve at folk opptrer modig uten et slags sikkerhetsnett, er å skape frykt.

SWOT

«Institutt for briljante mislukkenheter»
Nederland har de dratt dette så langt at de til og med har opprettet et «Institutt for briljante mislukkenheter», som er nokså enkelt å oversette til norsk.

Instituttet ønsker mer deling av den lærdommen som kommer fra å virkelig få mye til men likevel mislykkes – at vi ikke kun skal lære av de mest vellykkede gründerne, men også fra de som har gjort enormt mye riktig men som likevel ikke har klart seg, der de kan fortelle nettopp hvorfor de ikke klarte seg.

Førstegangsgründere feiler 90% av tiden. Mens andregangsgründere klarer seg veldig mye oftere. Ergo mente instituttsjefen at de som allerede har gått konkurs, burde få lån til lavere rente enn de som aldri har opplevd det. Han forventet dog ikke å lykkes med å selge inn denne ideen med det første.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *