Avanzus leverer konsulenttjenester i skjæringspunktet mellom teknologi og strategi. Vi er uavhengig av de store konsulentselskapene, og har kontorer i Oslo og Amsterdam.

Våre datterselskap leverer konsulenttjenester og IT-løsninger til bransjene forsikring og bank. 

Teknologi

Vår teknologiske kompetanse omfatter både programmeringskompetanse og forretningsmessig forståelse for det mulighetsrommet som nettsky-baserte plattformer representerer.


Strategi

Strategiarbeidet må være en kontinuerlig prosess, og vi stiller som sparringpartnere med kompetanse på strategi i møte med rask teknologiutvikling, disruptive endringer og digital bærekraft


Forretningsutvikling

Nye muligheter åpner seg i det teknologiske landskapet, og forretningsutvikling i dag handler i stor grad om å ligge i front ved å utnytte endringene som skjer.


Avanzus selskap

Avanzus BV

Avanzus BV er vårt datterselskap i Nederland, som sikrer internasjonal kompetanse og tilgang til et internasjonalt marked.

Selskapet jobber tett med Oracle, og har inngående kompetanse innen Oracle Database, BI og Middleware.

Avanzus Connect AS

Avanzus Connect AS jobber med digitalisering og løsninger for bank- og forsikringsbransjen.

Vi forhandler blant annet Nordens beste system for dokument- og fakturahåndtering, ediEX.